Bidragsmöjligheter

Här nedan ser ni förslag på möjligheter till att söka bidrag.

Allmänna Arvsfonden Arvsfonden har möjlighet att bevilja projektmedel till olika typer av projekt. För att läsa mer gå in på hemsidan www.arvsfonden.se eller kontakta växeln 08-700 08 00

Boverket Ansökningsblanketter och information om investeringstips och andra stöd finner du här ex. anpassning av lokaler till handikappade m.m. www.boverket.se/Bidrag--Stod/

Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag Inom RF finns möjlighet att söka bidrag för investeringar i anläggningar. Mer om anläggningsbidraget får du veta genom att gå in på länken nedan och ladda ner ansökningsblanketten www.rf.se/For-idrottsforeningar/Anlaggningsbidrag/

Svenska Fotbollförbundets anläggningsfond Syftet är att ge Sveriges fotbollsföreningar möjlighet att kunna bedriva en bra tränings- och tävlingsverksamhet under större delen av året. Bidrag ska kunna ges till föreningar, kommuner samt bolag under förutsättning att SvFF´s kriteriekrav uppfylls. För mer information gå in på www.svenskfotboll.se och klicka på anläggningar.

Svenska Fotbollsförbundets Energifond Avser landsbygdsföreningar som driver egna anläggningar och vill energieffektivisera sina omklädningsrum, klubblokaler etc. Kan sökas före årsskiftet. Mer information inom kort på www.svenskfotboll.se och klicka på anläggningar.

Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande, välfärd och har också i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets-, folkrörelseorganisationer och – projekt. http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,6,00.html

Samlingslokalsbidrag Den förening som i samarbete med befintlig samlingslokalsförening eller genom eget initiativ vill utveckla sitt klubbhus till en allmän samlingslokal kan ta kontakt med olika centrala organisationer för ytterligare uppgifter om villkor för möjliga statliga bidrag.

Följande organisationer kan ge just din förening möjlighet till vidare utveckling:

Våra gårdar, www.varagardar.se Genom Statens kulturråd har Våra Gårdar möjlighet att bevilja ett kulturbidrag som gör det möjligt för föreningar ute i landet att satsa på olika kulturaktiviteter och att ge människor i första hand på lands- och glesbygd möjligheter och tillgång till god konst och kultur.