Anläggning

Anläggningsfrågor inom distriktet handläggs av Kommun- & Anläggningsutskottet.
Kontaktperson: Magnus Sahlin
Tel. 070-608 20 93
E-post: magnus.sahlin@telia.com

Länk till Anläggning/Arenor