Förändringar & förtydligande gällande ekonomisk ersättning i distriktsserierna

Förändringar och förtydliganden i avtal gällande ekonomisk ersättning i distriktsserierna 2017-2019. (PDF-dokument, 1,2 MB)