Att vara fotbollsdomare

En av de allra viktigaste funktionerna inom fotbollen är fotbollsdomaren.

Domaren skall vara opartisk och se till att reglerna efterlevs.

Ofta framkommer enbart det negativa om att vara domare. Men att vara domare är oerhört intressant och glädjerikt.
Du finns med i fotbollsgemenskapen.
Du får kondition - vilket alla människor har nytta av.
Du får uppleva en härlig kamratskap mellan spelare - ledare - domare.
Du får ett visst arvode beroende på vilken nivå Du dömer.

Oftast är det 2-3 första matcherna de svåraste i hela Din karriär. Men här brukar Domarklubbarna ställa upp med faddrar/instruktörer för att stötta Dig.

Är Du sugen på att pröva som fotbollsdomare...? - gå då in på menyn till vänster "utbilda dig till domare".

Viktiga datum för seniorfotbollen 2020.