P-08

2020 blev inget bra år för vär verksamhet men nu tar vi nya tag inför 2021 och har planerat in ett antal datum som blir startskott för vår verksamhet. Planeringen utgår givetvis från att restriktionerna tillåter det. Vi kommer komplettera verksamheten efterhand som vi får mer klarhet.

Har du frågor kontaktar du Spelarutbildare Mikael Israelsson 0702275385.