P 03

Distriktskaptener:

Kristofer Wennerström 0733948249


Gustav Källén 0768357766

Jonatan Rizkallah 0725181086

Preliminär planering 2019

7/4 Match mot P04

28/8 Förberedelseträning "Västläger"

9-11/8 "Västläger" i Uddevalla

6/10 Träning halvdag - plats ej klar

13/10 Match mot Värmland i Kil. Heldag

19/10 Träning halvdag. Plats ej klar

26/10 Match mot P04. Plats ej klar.

8-10/11 Distriktscupturnering i Värmland