Kostnader

Dalslands Fotbollförbunds styrelse har beslutat att inrätta ett "tak" på kostnaden för de föreningar som har fler än tre deltagande spelare vid Uddevallalägret och Utvecklingslägren för pojkar och flickor.

  • Föreningen betalar deltagaravgift för max. tre (3) spelare vid respektive läger. Det gäller för pojk- resp. flicklägren var för sig.
  • För att täcka kostnaden, för de spelare utäver tre (3) per förening, utökar DFF subventionen av lägerkostnaderna.
  • Beslutet gäller fr.o.m. innevarande år (2007) och tills vidare.