Målvaktsinstruktörer

Vi kommer under 2018 att skapa en pool av målvaktsinstruktörer som kommer ansvara för utbildningen av våra målvakter i distrikslagstrupperna. De kommer att samverka för att utveckla inte bara dessa målvakter utan även jobba med utbildningen av målvakter som helhet. Listan på instruktörer kommer att kompletteras efterhand.

Jonatan Rizkallah 0725181086

Anto Barisic 0705232996