Fotbollsutveckling

Utskottet jobbar med att utveckla fotbollen i distriktet med olika insatser. Det är inom specifika områden eller aktiviteter.

Planering 2021

Utskottet jobbar med våra unga spelare för att ge så bra förutsättningar för utveckling inom fotbollen som möjligt. Framför allt jobbar vi med våra distriktslag samt ser till att vi har utbildning i skolan både i formen av "Fotboll i skolan" och NIU Fotbollsgymnasium i Åmål.

Vid respektive flik till vänster går det att läsa om våra olika lag samt områden vi har att utveckla i distriktet.

Vi syns på en plan nära dig!