Rimforsa ställer inte in utan om Fotbollsskolan

Frågan Anne-Louise och hennes kollegor i Rimforsa IF kan ställa sig är inte om fotboll bidrar till fysisk hälsa och social utveckling, utan snarare hur mycket den gör det.

– Det här är så bra för barnen, det är otroligt viktigt att de får röra sig och det finns så många viktiga sociala aspekter. De lär sig umgås i ett sammanhang med andra barn, det är grunden för en viktig fostran och en bra inkörsport till ett hälsosamt liv, säger hon.

Anne-Louise Johansson, Rimforsa IF, utbildningsansvarig, styrelseledamot, spelarutvecklare med inriktning på målvakter bär också klubbens huvudansvar för Svenska Fotbollförbundets fotbollsskola.

Klubben genomförde i fjol en smittsäker skola – och de kan göra det igen:
– Alla detaljer och moment måste man lägga kraft på. Detaljerna är otroligt viktiga, det finns inga genvägar, säger Anne-Louise.

Att idrott, motion och fysisk aktivitet kan ge stora hälsovinster och leda till väsentlig minskning av samhällets kostnader är det få som inte håller med om. Ju större risk för ohälsa desto större anledning att idrotta. Samhället vinner på idrotten – och barnen har kul när de får göra det de älskar.

– Man måste fundera på vad man vill uppnå med sin fotbollsskola, den ska genomsyras av glädje och gemenskap, allas rätt att vara med, tillsammans lirar vi fotboll. Alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar, säger Anne-Louise

I en studie genomförd av Riksidrottsförbundet säger Stefan Wagnsson, filosofie doktor i pedagogik:
– I en systematisk översikt av 30 studier publicerade under åren 1990–2012 konstaterar författarna att deltagande i den frivilligt organiserade idrotten, och då företrädesvis inom lagidrotter, har tydliga fördelar för ungas hälsoutveckling, bland annat i form av välmående, förbättrad livskvalitet och förmåga att reglera känslor och hantera motgångar.

Tidigare höll Rimforsa IF till på Åsundavallen. En gräsplan med läktare som de växte ur – så i fjol flyttade de till Hackelvallen, invigd hösten 2019. Det var inte helt självklart att de skulle genomföra fotbollsskolan coronasommaren 2020, men några allvarliga tankar på att ställa in var det aldrig.

– Vi ställer inte in, vi ställer om. Vi hade ett inarbetat koncept sedan många år som fungerar jättebra, säger Anne-Louise.

Ett beslut ortens fotbollsälskande barn och deras föräldrar applåderade. En fotbollsskola erbjuder mycket mer utöver fysiskt välmående barn. De blir smartare. Studier pekar på att inlärningsförmågan skärps.

Ingegärd Ericsson, docent i idrottsvetenskap, säger i RF:s studie:
– Lärande är förankrat i rörelserelaterade färdigheter inom sociala sammanhang, och att aktiviteter som främjar samspelet mellan sinnesintryck och motorik underlättar beredskapen att lära sig nytt och prestera.

Barnen på Rimforsas fotbollsskola är mellan 6 och 13 år. Uppdelade i mindre grupper på tilldelade tider med paus emellan. Hämtning och lämning genom klubbens försorg, grupperna blandas aldrig eller riskerar komma i kontakt med varandra.

– Fotbollsskolan har blivit ett centralt och viktigt event i Rimforsa. Många av barnen har som små följt med sina syskon och suttit vid sidlinjen och längtat efter att få vara med, säger Ann-Louise.

Forskning visar att regelbunden motion har effekter som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk för frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga samt minskad risk för belastningsskador. Idrottande ungdomar visar bättre självkänsla, begår färre brott och dricker mindre alkohol an jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar. Det är värt att satsa friskt, det ger mervärde för individ och samhälle.

– Föräldrarna anpassar sina semestrar efter fotbollsskolan och är mer oroliga för att den inte ska bli av än att barnen ska smittas av corona. Barnen längtar och våra ledare är väldigtmotiverade, säger Anne-Louise.

Tips för att genomföra Fotbollsskolan 2021